ขอเชิญอบรมเรื่อง "ฐานข้อมูลโควิด-19" ผ่านออนไลน์ ระบบ ZOOM


2021-09-20 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 154 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201