งานสัมมนา Privacy Security Summit 2021

งานสัมนา Privacy Security Summit 2021

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

Online conference ผ่าน ZOOM Webinar


2021-09-17 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 130 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201