ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๙ เดือน (งบลงทุน) (ปรับแผนครั้งที่ 4)


2021-08-19 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 122 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201