ขอปรับแผนและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน งบลงทุน (ปรับแผนครั้งที่ 3)

ดาวน์โหลดด้านล่าง


2021-08-10 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 113 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201