คู่มือการใช้งานระบบ ictprocure.moph.go.th

  • คู่มือ user [Download]
  • คู่มือ admin [Download]
  • คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับ กรม เขต จังหวัด [Download]
  • คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน เลขาฯ [Download]
 

2021-02-19 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 3025 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200