คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบ Extended NCD Service ด้วยแอปพลิเคชัน H4U


2021-02-04 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 57 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201