คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและแพลตฟอร์มระบบดิจิทัลด้านสุขภาพ (1349/2563 3 ธ.ค. 2563)


2020-12-07 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 124 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201