คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1188/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (MCDO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2986/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Department Chief Information Officer : DCIO) และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Department Chief Data Officer : DCDO)  [ดาวน์โหลดรายละเอียด]

 


2020-11-09 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1228 ครั้ง