สรุปผลการดำเนินงาน "คณะทำงานพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2563


2020-10-20 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 365 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201