คลิปวิดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิปวิดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิปวิดีทัศน์ [คลิก]


2020-10-09 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 413 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201