คลิปวิดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศทส. ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิปวิดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

คลิปวิดีทัศน์ [คลิก]


2020-10-09 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 123 ครั้ง