ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในห้วข้อ "Data Governace กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในห้วข้อ "Data Governace กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ" ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) ทาง Facebook  (https://www.facebook.com/DGAThailand) 
และ YouTube    (https://www.youtube.com/dga%20thailand)

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 14.00 -15.30 น.


2020-09-23 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 111 ครั้ง