ขอให้ยืนยันความต้องการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

หนังสือ ที่ สธ 0212/14701 เรื่อง "ขอให้ยืนยันความต้องการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" [คลิกรายละเอียด]

ดาวน์โหลด แบบยืนยันความต้องการใช้งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อินทราเน็ต (INTRANET) / อินเทอร์เน็ต (INTERNET) ที่ส่วนกลางจัดสรรให้)

 

 


2020-08-04 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 691 ครั้ง