หนังสือ สธ. ที่ 0212/ว11474 ขอให้หน่วยงานส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำหน่วยงาน


2020-06-18 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 301 ครั้ง