งานอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 และ Big Data & Cloud Computing 2020

รายละเอียด การสัมมนาวิชาการเรื่อง eGoverment Forum 2020 [Download]

รายละเอียด การสัมมนาเรื่อง Big Data & Cloud Computing 2020 [Download]               


2020-06-15 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 785 ครั้ง