รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


2020-06-10 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 487 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201