หลักสูตร “หลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”


2020-06-01 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 347 ครั้ง