การประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ ปี 2559

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 [ ดูรายชื่อ ] 

 กำหนดการประกาศผลและรับรางวัลผู้ชนะการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ [ รายละเอียด ] 

 กำหนดการวันแข่งขันการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ รอบชิงชนะเลิศ [ รายละเอียด ] 

 เอกสารคำรับรองและข้อตกลงการส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ [ รายละเอียด ] 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 [ ดูรายชื่อ ] 

 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ [ รายละเอียด ] 

 แบบตอบรับการนำเสนอผลงาน รอบชิงชนะเลิศ [ รายละเอียด ]  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 การประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 [ ดูรายชื่อ ] 

 เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรอบที่ 2 [ รายละเอียด ] 

 กำหนดการ และใบตอบรับ สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 [รายละเอียด]  

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งเข้าประกวด [ รายละเอียด ] *** ทำเพจใหม่

 กำหนดการประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ [ รายละเอียด ]  *** ทำเพจใหม่

 [ Download ] ใบสมัคร

 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์ 43 แฟ้ม และ ข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย [ Download ] 

 ส่งเอกสารได้ที่ ::

    ทางไปรษณีย์

      ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาคาร 2  ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

    ทาง e-mail

          mHealth@moph.mail.go.th
(ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ และ e-mail)

 ติดต่อสอบถาม ::

นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์    
โทรศัพท์  02- 590 1207  หรือ   mHealth@moph.mail.go.th

 


2016-10-27 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 416 ครั้ง