คู่มือการใช้งาน Web Conference (โปรแกรม Session Call) กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการใช้งาน Web Conference (โปรแกรม Session Call) กระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการใช้งาน "สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Attendee)" [คลิก รายละเอียด] 
คู่มือการใช้งาน "สำหรับผู้ควบคุมการประชุม (Host)" [คลิก รายละเอียด] 
คู่มือการใช้งาน "สำหรับติดตั้งบน Mobile (ระบบปฏิบัติการ ios และ Anroid)" [คลิก รายละเอียด] 
 


2020-03-18 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 659 ครั้ง