ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"PDPA – PRIVACY FOR ALL"

ข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


2019-11-28 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1093 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201