โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน (มีหลายหลักสูตรให้เลือกค่ะ)

** ราคาค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้นๆค่ะ **

หัวข้อหลักสูตรอบรม และรายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าดูได้ที่ http://train.eto.ku.ac.th/hrd/index.php#home


2019-11-12 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 567 ครั้ง