หนังสือ สธ 0212/ว26070 วันที่ 22 ต.ค.62 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขประชาชน 13 หลัก เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง


2019-10-24 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 841 ครั้ง