หนังสือที่ สธ 0212/ว 26069 วันที่ 22 ต.ค.62 เรื่อง ชี้แจงการปรับเปลี่ยนความเร็วอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรียน ผตร./ผอ.ส.เขตสุขภาพ/นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. ทุกแห่ง


2019-10-24 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 673 ครั้ง