ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ Cyber Security และห้องพัก รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

​ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้Cyber Security ในการใช้เครือข่ายอินทราเน็ตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโครงการSmart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลผ่านการใช้บัตรประชาชน
เนื่องจาก ศทส. พบว่า รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 บางท่านมาจากต่างจังหวัด และไม่จองห้องพักไว้ หากต้องการห้องพัก ภายในวันจันทร์ที่ 19 สค.62 เท่านั้น

  • ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้Cyber Security ฯ รุ่นที่ 1 [Download]
  • ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้Cyber Security ฯ รุ่นที่ 2 [Download]
  • ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้Cyber Security ฯ รุ่นที่ 3 [Download]

2019-08-15 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1610 ครั้ง