ที่ สธ 0212/ว 722 เรื่องคู่มือการติดตั้งและทดสอบ API HIS Gateway เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. (7 มิ.ย.62)

เชิญ Download คู่มือได้ที่  https://ict.moph.go.th/th/page/52

 

ขอบคุณค่ะ


2019-06-13 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1375 ครั้ง