บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth)"

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กับ

กระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง "การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth)"


2019-05-30 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1301 ครั้ง