ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI (update 30 พ.ค.62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI" 

อบรมวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องฝึกอบรม Kernal อาคาร Data Center สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 2590 2180-87 ต่อ 416-419, 422, 423 และ 08 3067 7270 


2019-05-28 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 885 ครั้ง