หนังสือแจ้งเวียน ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล (เรียน นพ.สสจ.+ผอ.รพศ.+ผอ.รพท.+ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สป.สธ.)

ที่ สธ 0212/ว 8986 วันที่ 17 เม.ย.62  เรียน นพ.สสจ.+ผอ.รพศ.+ผอ.รพท.

ที่ สธ 0212.05/ว 8987 วันที่ 17 เม.ย.62  เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัด สป.สธ.

โปรด Download ไฟล์  ขอบคุณค่ะ


2019-04-17 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 489 ครั้ง