ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2562 (โรงแรมปิดการจองห้องพักในวันที่ 5 พ.ค. 62)

"ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ " 
หัวข้อ “HIE & Cyber Security” วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิ๊ก!


เอกสารประกอบ 
*หนังสือเชิญประชุม
*รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒
*แบบฟอร์มจองที่ัพัก
*กำหนดการ

 

 

*** ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี  ***


2019-04-24 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 2102 ครั้ง