โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”

สัมมนาเรื่อง “Hacking and How We can Protect Our Assets”  โดย Florian Tschakert, CISSP, CISA Manager Information Protection in  Corporate Safety & Security at Lufthansa Group, Frankfurt, Germany ในวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


2019-01-16 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 209 ครั้ง