หนังสือที่ สธ 0212/ว 959 เรื่อง  ขอรายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินงาน Digital Transformation (ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12) (27 ธ.ค.61)

เรื่อง  ขอรายชื่อผู้ประสานงานการดำเนินงาน Digital Transformation
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ถึง 12

  • โปรด มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตสุขภาพ เป็นผู้ประสานงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน 2 คน
  • โปรดแจ้งรายชื่อ-สกุล ตำแหน่ง พร้อมข้อมูลในการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานมือถือ, e-mail, Line id  
  • โปรดส่งข้อมูลกลับไปภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ ict-moph@health.moph.go.th

ขอบคุณค่ะ

 


2018-12-27 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 180 ครั้ง