เรียน เจ้าหน้าที่ไอที รพศ/รพท/รพช ทุกแห่ง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา Smart Hospital ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61

เรียน เจ้าหน้าที่ไอที รพศ/รพท/รพช ทุกแห่ง
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา Smart Hospital  ที่ 
https://goo.gl/oVRb4E 
ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61


2018-12-13 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 166 ครั้ง