ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลแบบบูรณาการ กิจกรรม Smart Health ID เชื่อมโยงข้อมูลการรักษาระหว่างโรงพยาบาล ผ่านการใช้บัตรประชาชน (e-bidding) 23 พ.ย.61


2018-11-27 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 239 ครั้ง