คำสั่ง สธ. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Ministerial Reform Committee : MRC) (1153/2561 24 ก.ย.61)

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
(Ministerial Reform Committee : MRC)


2018-10-31 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 577 ครั้ง