บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ข้อมูลบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
กทม : นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สธ : นายโอภาส  การย์กวินพงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ม.นวมินทราธิราช : นายอนันต์ มโนมัยพิบูลย์


2018-06-06 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 391 ครั้ง