คำสั่ง ศทส. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12/2560 10 ต.ค.60)

นายแพทย์เลอศักดิ์  ลีนะนิธิกุล  นายแพทย์ชำนาญการ


2018-02-17 | Saturday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 374 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201