บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ"

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศ"
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 กระทรวงสาธารณสุข 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

 

รายละเอียด สามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ 


2017-07-21 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 787 ครั้ง