บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ (ทะเบียนราษฎร์)

บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ
ระหว่าง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข กระทรวงสาธาณสุข  และ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2542

รายละเอียด สามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ 


2017-07-21 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 482 ครั้ง