บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล"

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล"
ระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียด สามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ 


2017-07-21 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 406 ครั้ง