รายงานการศึกษา "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์" สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

[เอกสารแนบระเบียบวาระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 3]


2017-04-07 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 2425 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201