รายงานการศึกษา "ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์" สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

[เอกสารแนบระเบียบวาระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 มีนาคม 2559 โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 3]


2017-04-07 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1776 ครั้ง