นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..


2016-12-07 | Wednesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 4506 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200