ตารางห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Center

สามารถดูตารางการห้องฝึกอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pgjge5egmq0a1djsjdsh39b638@group.calendar.google.com&ctz=Asia/Bangkok

ระเบียบการใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาคาร Datacenter [ Download ]


2016-11-18 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1222 ครั้ง