Information

   • ตัวอย่าง TOR ข้อกำหนดการจัดทำเว็บไซต์  

   • หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่ 

   • แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่   

   • ข้อหารือการระบุยี่ห้อสิ่งของในประกาศจัดซื้อ (กรมบัญชีกลาง) รายละเอียด


2016-11-03 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 615 ครั้ง