แบบฟอร์มขอใช้เครือข่าย สป. (ส่วนกลาง)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..

ไฟล์ Document


2016-11-01 | Tuesday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 6777 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200