แบบสอบถาม-แจ้งรายชื่อเจ้าของและเอกสารประกอบประชุมของโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน CII (17 ธ.ค. 64)

แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ ฯ   download ->   https://ict.moph.go.th/upload_file/files/f0d91a7c9bfdc2e19e2a6037fd7fe2dc.zip

หน่วยงาน CII ส่งข้อมูลมายัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางอีเมล์ health-cirt@moph.go.th ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565


เอกสารประกอบการบรรยาย  download ได้ที่ link รายละเอียด ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Line Official : @health-cirt


2021-12-17 | Friday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 1300 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200