ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดทำ Application System-Software Service สำหรับ e-KYC Service ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตน


2021-12-16 | Thursday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 66 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200