ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

...ดูทั้งหมด...

การฝึกอบรม

...ดูทั้งหมด...

สำหรับเจ้าหน้าที่ ศทส.

...ดูทั้งหมด...

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร Data Center

...ดูทั้งหมด...

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1200