ประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1

 รายชื่อผู้ได้รับการอนุมติเข้าร่วม "งานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข"  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 " และ 

   งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1"  ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560  [ดูรายชื่อ [ 23 มิ.ย. 60 ]] 

 โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1  “Innovations for eHealth” [รายละเอียด]


 หนังสือ "ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560"  [ Download ] 

 หนังสือ "ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560" [ Download ]

 โครงการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 [ Download ] 

 หนังสือ "ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1"  [ Download ] 

 แบบตอบรับเข้าร่วมงาน "ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560" และ

    "การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1"  [ Download ]

 แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก (27 - 29 มิ.ย. 60) "งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1" [ Download ]


2017-04-24 | Monday | ยอดการเข้าชมหน้านี้ 670 ครั้ง

ติดต่อระบบงาน

ระบบงาน ช่องทางติดต่อสือสาร
Network, moph-idc Web Hosting, SSL moph-idc@health.moph.go.th, moph-network@health.moph.go.th
ขอจด DNS 02-590-1201