ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ การพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล

ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาภาครัฐไปสู่ดิจิทัล

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..


2017-01-15 | Sunday