ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 โดย รมว.สธ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ณ 15 ต.ค.58

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..


2016-12-07 | Wednesday