นโยบายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล

หนังสือที่ สธ 0202/241 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง นโยบายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ระบบประชุมทางไกล เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..


2016-11-24 | Thursday